Fotoreading


Met behulp van een foto ben ik in staat om contact maken met de energie van het afgebeelde paard (in leven of overleden). De informatie die op dat moment van belang is om gekend te worden, zal ik dan door krijgen en deze informatie zal ik je dan ook vertellen. Je kunt uiteraard ook vragen stellen die ik dan zal beantwoorden. 

Een (foto)reading kan verheldering, duidelijkheid en ondersteuning brengen.

Een fotoreading kan via email, via de telefoon of op locatie. Dit werkt uitstekend en snel.

Wanneer kan een fotoreading helpen?
Bijvoorbeeld:

  • Wanneer er na het overlijden van je paard nog vragen zijn;
  • Wanneer de achtergrond niet bekend is en je paard specifiek gedrag vertoont;
  • Wanneer er behoefte is aan een verdergaand inzicht in een persoonlijke situatie, die op basis van ratio niet verder kan worden opengebroken.

Consulten en readings op locatie zijn mogelijk. Afwijkende specifieke verzoeken kunnen in overleg als maatwerk worden geleverd.

Ik adviseer bij (aanhoudende) medische klachten altijd éérst een dierenarts te raadplegen.

Fotoreadings op locatie


Dit houdt in dat ik bij je thuis, in je winkel, op stal of de manege foto's lees.
Dit kan op een vooraf afgesproken dagdeel (ochtend, middag, avond). Het aantal gewenste deelnemende personen is 6. Overleg even indien dit aantal afwijkt.
De foto mag van een persoon of dier zijn, in leven of overleden. Wil je een foto laten lezen van een persoon die in leven is, vraag vooraf toestemming aan diegene.

Fotoreading tarieven


Bij een fotoreading zijn er verschillende mogelijkheden.

  • Via telefoon: € 75,- per uur / € 40,- per half uur
  • Via mail: € 100,- (er is altijd telefonisch contact na deze fotoreading)

Voor readingen via de telefoon geldt bovendien dat de kosten van de telefoongesprekken voor jouw rekening komen (jij belt mij).

Voor het maken van een afspraak voor een fotoreading kun je mij bellen of mailen. We maken dan een afspraak voor welke reading je wilt hebben: via de telefoon of via mail.

Voor de reading via telefoon of mail heb ik dan een foto nodig van je paard, die kun je mij per mail vóórafgaand aan de reading toesturen (minimaal twee werkdagen van te voren).
Fotoreadings via telefoon of mail dienen vóóraf betaald te worden. De betaling dient uiterlijk de dag vóór het afgesproken tijdstip op mijn rekening te zijn bijgeschreven.

Op locatie:

Om voor iedereen voldoende tijd te hebben is het aantal deelnemers maximaal 6 zodat ik iedere persoon 20-25 minuten alle aandacht kan geven.
De kosten voor een readingmiddag of -avond bedragen € 39,50 per persoon . Hierbij komen dan nog de reiskosten (€ 0,19 per km). plus reistijdvergoeding.

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie:

kun je mij bereiken op : 06-15547767
of via mail: info@eqcure.nl

Bankrekening:
NL38INGB0001137825
t.n.v. M. Lagrand te Rotterdam